فهرست بستن

عکسنوشته فرهنگ مترو

طراحی عکس نوشته ، فرهنگ مترو

طراحی پوستر عکسنوشته فرهنگ مترو برگرفته از خاطرات و تجربیات استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در تهران و کرج

اطلاعات پروژه

نام پروژه: طراحی پوستر عکسنوشته فرهنگ متر
زمان پروژه : اسفند ۹۶
طراح گرافیک : سجاد پروانه