فهرست بستن

طراحی ui|ux سایت

طراحی قالب سایت

طراحی ui|ux سایت شتابدهنده سکوتک که در حوزه حمایت از استارتاپ های فناوری فعالیت میکند و از سال ۹۸ کار خود را آغاز کرده است.

 

اطلاعات پروژه

نام برند :  شتابدهنده سکوتک
حوزه فعالیت :مرکز شتابدهی استارتاپ ها
زمان پروژه : فروردین ۱۳۹۸
طراح گرافیک : سجاد پروانه