فهرست بستن

طراحی کارت خبرنگاری

پایگاه خبری اول خبر

انجام طراحی کارت خبرنگاری برای پایگاه خبری هوشمند اول خبر با مجوز رسمی وزارت ارشاد علاوه بر کار نشر اخبار سایت های مختلف خود نیز در زمینه های مختلف خبر تولیداتی را دارد.

 

اطلاعات پروژه

نام برند : پایگاه خبری اول خبر
حوزه فعالیت : خبرگزاری آنلاین
زمان پروژه : ۱۳۹۶
طراح گرافیک : سجاد پروانه