فهرست بستن

طراحی پوستر مرگ بر اسرائیل

طراحی پوستر روز قدس

طراحی پوستر مرگ بر اسرائیل با مضمون اسرائیل را بر میچینیم ، به استناد بیانات مقام معظم رهبری در مورد اینکه اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، طراحی شده توسط سجاد پروانه

 

اطلاعات پروژه

نام پروژه: طراحی پوستر مرگ بر اسرائیل
زمان پروژه : اسفند ۹۴
طراح گرافیک : سجاد پروانه