فهرست بستن

طراحی نماد شتابدهنده سکوتک

طراحی لوگو اختصاصی

طراحی نماد شتابدهنده سکوتک که در حوزه حمایت از استارتاپ های فناوری فعالیت می کند و از سال ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده است.

 

اطلاعات پروژه

نام برند :  شتابدهنده سکوتک
حوزه فعالیت : شتابدهی استارتاپ ها
زمان پروژه : فروردین ۱۳۹۸
طراح گرافیک : سجاد پروانه