فهرست بستن

طراحی لوگو خبرخوان هوشمند اول خبر

لوگو سایت خبری

طراحی لوگو خبرخوان هوشمند اول خبر ، سایت خبرخوان اول خبر اخبار سایت های مختلف را کرول مرده و در باکس های مختلف به نمایش می دهد.

 

اطلاعات پروژه

نام برند : اول خبر
حوزه فعالیت : سایت خبرخوان
زمان پروژه : ۱۳۹۶
طراح گرافیک : سجاد پروانه