فهرست بستن

طراحی استند برگزاری دوره

طراحی استند رویداد

طراحی استند برگزاری دوره توانمندسازی تخصصی مسئولین فناوری فضای مجازی کشور

 

اطلاعات پروژه

حوزه فعالیت : برگزاری دوره
زمان پروژه : دیماه ۱۳۹۸
طراح گرافیک : سجاد پروانه