فهرست بستن

سن عقلی شما چقدر است؟

سن عقلی شما چقدر است؟ ۱۰ تست که نشان میدهد سن عقلی شما چقدر است!!!

آزمون رایگان تشخیص سن عقلی

سن عقلی سنی است که رشد عقلانی فرد را نشان می‌دهد. سن شناسنامه‌ای بر‌ای همه به یک سرعت می‌گذرد و فرد درگذر آن دخالتی ندارد اما سن عقلی با توجه به فاکتورهایی چون ژن، محیط، تغذیه، خانواده و تعلیم و تربیت اجتماعی می‌تواند بیشتر یا کمتر از سن شناسنامه‌ای باشد.

سن عقلی شما چقدر است؟

سن عقلی شما چقدر است؟

۱۰ تست که نشان میدهد سن عقلی شما چقدر است!!!

سن عقلی سنی است که رشد عقلانی فرد را نشان می‌دهد. سن شناسنامه‌ای بر‌ای همه به یک سرعت می‌گذرد و فرد درگذر آن دخالتی ندارد اما سن عقلی با توجه به فاکتورهایی چون ژن، محیط، تغذیه، خانواده و تعلیم و تربیت اجتماعی می‌تواند بیشتر یا کمتر از سن شناسنامه‌ای باشد.

 

نویسنده : سجاد پروانه

افکار خود را به اشتراک گذارید

Call Now Buttonجهت سفارش تماس بگیرید