فهرست بستن

تست اعتیاد به اینترنت (رایگان)

زمان مطالعه < 1 دقیقه

تست اعتیاد به اینترنت (رایگان) آگاهی شما را برای کنترل بیشتر بر زندگی تان، افزایش خواهد داد. ۲۰ سوال و ۵ دقیقه زمان لازم هست…

اعتیاد به اینترنت چیست؟

اعتیاد به اینترنت نیز همانند سایر اعتیاد های دیگر دارای علایم و نشانه هایی می باشد.این علایم می تواند شامل این موارد باشد: عدم کنترل فرد  بر روی رفتار، عطش زیاد برای کار با اینترنت، انزوا طلبی و دوری از اجتماع، افت در زمینه ی تحصیلی، کاهش عملکرد در زمینه ی شغلی، بی حوصلگی، آشفتگی بیش از حد در صورت نبود اینترنت، علایم ناخوشایند ناشی از ترک و… .

تست اعتیاد به اینترنت (رایگان)

شرکت در آزمون از طریق اسکن کد زیر با گوشی

شرکت در آزمون

آزمون اعتیاد به اینترنت

تست اعتیاد به اینترنت آگاهی شما را برای کنترل بیشتر بر زندگی تان، افزایش خواهد داد.

 

نویسنده : سجاد پروانه

افکار خود را به اشتراک گذارید